Reklamní partneri:

Sponzori:

 TOP Trend Piešťany

 SIMEA Piešťany

 Kofola a.s.

 KOLIBA pod Ahojom