Reklamní partneri:Sponzori:

 TOP Trend Piešťany

 SIMEA Piešťany

 Mesto Piešťany

 Pavol Táborský PT Univerzál

 Kofola a.s.

 KOLIBA pod Ahojom

 Domoss Piešťany